Liên hệ đặt hàng
Thông tin liên hệ
phone   (08) 3947 0247
phone   (08) 3987 1787
phone (08) 3589 9120
Liên hệ kinh doanh
Liên hệ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật

HotLine:  0906 399 488
Ý kiến khách hàng
 • Công ty DL Công Đoàn Long An

  Kế toán Trưởng Công ty DL Công Đoàn Long An

  Xem tiếp
 • Anh Trần Minh Bằng

  "Qua kinh nghiệm kế toán 10 năm và kế toán trưởng 6 năm, trải qua...

  Xem tiếp
 • Luật sư Phạm Văn Khang

  Luật sư Phạm Văn Khang - Công ty Luật Sông Việt...

  Xem tiếp
phần mềm kế toán SimSoft dành cho doanh nghiệp

Tin tức thuế

Ưu đãi thuế TNDN đối với nhóm DN hoạt động lĩnh vực công nghệ cao

Một trong những nội dung của Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập DN (TNDN) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN vừa được Bộ Tài chính hoàn tất là sẽ cụ thể hoá ưu đãi thuế TNDN đối với nhóm DN hoạt động lĩnh vực công nghệ cao, DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, DN công nghệ cao, DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế tối đa 4 năm, giảm 50% thuế TNDN tối đa trong 9 năm tiếp theo. Thời gian ưu đãi thuế được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là DN công nghệ cao, DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trên thực tế hiện nay có trường hợp doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghệ cao, Khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được hưởng ưu đãi thuế TNDN ở mức cao nhất theo quy định hiện hành (thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm, giảm 50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo), nếu đang trong thời gian hưởng ưu đãi, DN lại đáp ứng đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là DN công nghệ cao, DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì mức ưu đãi của DN được xác định như thế nào cần được quy định rõ.

Do vậy, trong Dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất theo 2 phương án, cụ thể: DN công nghệ cao sẽ được hưởng cả gói ưu đãi (thuế suất 10% trong 15 năm, miễn 4 năm, giảm 9 năm) kể từ ngày cấp giấy, không kể thời gian ưu đãi đã hưởng trước đó.

Với phương án này có ưu điểm là khuyến khích DN phấn đấu trở thành DN công nghệ cao, DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng lại có nhược điểm là chưa đảm bảo nguyên tắc ưu đãi của luật thuế TNDN là một khoản thu nhập chỉ được hưởng một gói ưu đãi theo điều kiện ưu đãi có lợi nhất và dễ dẫn đến trường hợp DN lợi dụng chính sách ưu đãi để được hưởng thời gian ưu đãi dài.

Còn phương án 2 là: DN công nghệ cao được hưởng gói ưu đãi thuế cho thời gian còn lại, trừ thời gian đã hưởng.

Theo đó, sẽ đảm bảo nguyên tắc của Luật thuế TNDN và tránh trường hợp DN lợi dụng chính sách ưu đãi để được hưởng thời gian ưu đãi dài nhưng cũng có nhược điểm là không khuyến khích DN phấn đấu trở thành DN công nghệ cao, DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bài viết cũ hơn :