Liên hệ đặt hàng
Thông tin liên hệ
phone   (08) 3947 0247
phone   (08) 3987 1787
phone (08) 3589 9120
Liên hệ kinh doanh
Liên hệ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật

HotLine:  0906 399 488
Ý kiến khách hàng
 • Công ty DL Công Đoàn Long An

  Kế toán Trưởng Công ty DL Công Đoàn Long An

  Xem tiếp
 • Anh Trần Minh Bằng

  "Qua kinh nghiệm kế toán 10 năm và kế toán trưởng 6 năm, trải qua...

  Xem tiếp
 • Luật sư Phạm Văn Khang

  Luật sư Phạm Văn Khang - Công ty Luật Sông Việt...

  Xem tiếp
phần mềm kế toán SimSoft dành cho doanh nghiệp

Tin tức thuế

Thông tư 118: Miễn thuế nhập khẩu vật tư cho dự án điện

Ngày 16/08/2011, Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 118/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện.

 

Theo đó, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trước ngày 17/12/2010 để phục vụ cho các dự án điện do Chính Phủ, Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt và được Bộ Công Thương xác nhận các loại vật tư, nguyên liệu này là đồng bộ, không tách rời với các máy móc, thiết bị chính để tạo tài sản cố định; và các nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho các dự án điện khác, được miễn thuế nhập khẩu.

 

Đồng thời, miễn thuế nhập khẩu cho tất cả nguyên liệu, vật tư nhập khẩu kể từ ngày 17/12/2010 để phục vụ cho các dự án điện do Chính Phủ, Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt; hoặc để tạo tài sản cố định cho các dự án điện khác.

 

Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ cho các dự án điện do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không chịu thuế GTGT.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2011.

Thuvienphapluat