Liên hệ đặt hàng
Thông tin liên hệ
phone   (08) 3947 0247
phone   (08) 3987 1787
phone (08) 3589 9120
Liên hệ kinh doanh
Liên hệ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật

HotLine:  0906 399 488
Ý kiến khách hàng
 • Công ty DL Công Đoàn Long An

  Kế toán Trưởng Công ty DL Công Đoàn Long An

  Xem tiếp
 • Anh Trần Minh Bằng

  "Qua kinh nghiệm kế toán 10 năm và kế toán trưởng 6 năm, trải qua...

  Xem tiếp
 • Luật sư Phạm Văn Khang

  Luật sư Phạm Văn Khang - Công ty Luật Sông Việt...

  Xem tiếp
phần mềm kế toán SimSoft dành cho doanh nghiệp

Tin tức thuế

Đề xuất tổ chức tài chính vi mô được miễn thuế thu nhập trong 2 năm

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) đối với Tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, Theo đó, đề xuất việc thí điểm áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô được Ngân hàng nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

     Theo Dự thảo, tổ chức tài chính vi mô được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 nhưng không đủ điều kiện được áp dụng các chính sách ưu đãi thuế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thìđược áp dụng chính sách ưu đãi thuế thí điểm, cụ thể như sau:

     Đề xuất áp dụng thuế suất thuế thu nhp DN 20% đối với phần thu nhập của tổ chức tài chính vi mô. Từ ngày 1/1/2016, thu nhập TCTCVM quy định tại khoản này được áp dụng thuế suất 17%. Bên cạnh đó, TCTCVM được miễn thuế thu nhập DN trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên kể từ khi TCTCVM có thu nhập chịu thuế từ thực hiện hoạt động tài chính vi mô./.


 

Bài viết cũ hơn :