Liên hệ đặt hàng
Thông tin liên hệ
phone   (08) 3947 0247
phone   (08) 3987 1787
phone (08) 3589 9120
Liên hệ kinh doanh
Liên hệ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật

HotLine:  0906 399 488
Ý kiến khách hàng
 • Công ty DL Công Đoàn Long An

  Kế toán Trưởng Công ty DL Công Đoàn Long An

  Xem tiếp
 • Anh Trần Minh Bằng

  "Qua kinh nghiệm kế toán 10 năm và kế toán trưởng 6 năm, trải qua...

  Xem tiếp
 • Luật sư Phạm Văn Khang

  Luật sư Phạm Văn Khang - Công ty Luật Sông Việt...

  Xem tiếp
phần mềm kế toán SimSoft dành cho doanh nghiệp

Tin tức thuế

Bổ sung, sửa đổi 2 thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân

Cụ thể hai thủ tục hành chính này gồm: thủ tục hành chính cấp Cục Thuế có số hồ sơ BTC-044399-TT về Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Thủ tục hành chính thứ hai áp dụng ở cấp chi cục thuế, có số hồ sơ BTC-08524-TT về Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và theo phương pháp khoán, cũng được quy định tại Thông tư nói trên.

phan mem ke toan

Quyết định số 1378/QĐ-BTC ngày 13/06/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Quyết định được áp dụng kể từ ngày 01/10/2014.

Tải phụ lục đính kèm QĐ1378


Tag phan mem in hoa don, phan mem tu in hoa don