Liên hệ đặt hàng
Thông tin liên hệ
phone   (08) 3947 0247
phone   (08) 3987 1787
phone (08) 3589 9120
Liên hệ kinh doanh
Liên hệ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật

HotLine:  0906 399 488
Ý kiến khách hàng
 • Công ty DL Công Đoàn Long An

  Kế toán Trưởng Công ty DL Công Đoàn Long An

  Xem tiếp
 • Anh Trần Minh Bằng

  "Qua kinh nghiệm kế toán 10 năm và kế toán trưởng 6 năm, trải qua...

  Xem tiếp
 • Luật sư Phạm Văn Khang

  Luật sư Phạm Văn Khang - Công ty Luật Sông Việt...

  Xem tiếp
phần mềm kế toán SimSoft dành cho doanh nghiệp

DaMi PubInvoice 2012

Bảng báo giá

Ngày 01 tháng 07 năm 2013 


Phần mềm tự in hóa đơn DaMi PubInvoice 2012
STT Diễn giải Thành tiền (VND) Ghi chú
1 In từ 01 – 100 số hóa đơn/năm 1.500.000 Giá cho 1 Công ty
2 In từ 01 – 500 số hóa đơn/năm 2.000.000
3 In từ 01 – 1000 số hóa đơn/năm 2.500.000
4 In từ 01 – 2000 số hóa đơn/năm 3.000.000
5 In từ 01 – 4000 số hóa đơn/năm 3.500.000
6 In từ 01 – 6000 số hóa đơn/năm 4.000.000
7 Phí khởi tạo mẫu hóa đơn theo yêu cầu 500.000 Cho 1 mẫu
8 Bảo hành phần mềm 12 tháng.
Hướng dẫn sử dụng miễn phí.
Miễn phí cập nhật khi có thay đổi của pháp luật về quản lý và sử dụng hóa đơn.Ghi chú:

Sản phẩm phần mềm thuộc đối tượng KHÔNG chịu thuế GTGT.